Описи на насоките кои ги поминавме во 2005г.:

 

- Јужно Ребро IV+, Хексенштајн (2477м)

- Јужен Гребен IV+, Мала кула на Фалзарего (c. 2500m)

- Западна Страна (Ласато) IV, Голема кула на Фалзарего (c2500m)

- Јужно-Западна Страна (Виа дел Буко) IV, Пиколо Лагацуои 2778м

- Северо-Западен Диедар IV и Северна Страна (Дибона) IV, Торе Баранчио 2308м

- Источна Страна на Пиц Попена Басо (2224м): „Мацорана“ IV и „Мацорана/Адлер“ IV+

- Јужна Страна на Пунта Фиамес (2240м) - Виа Комуне IV+

Описи на насоките во Доломити

 

Планина/Врв: Пиколо Лагацуои (2778м)

Насока: Јужно-Западна Страна - насока „Виа дел Буко“, IV

Први качувачи: не е познато

Детали: Висинска разлика од 250 метри; 10 должини. Потребно време за качување: два и пол до три часа. Пристап - 15 минути. Симнување - 1 час. На паркингот на преминот Фалзарего.

Опис: Можеби незначајни - насоките кои лежат околу преминот Фалзарего сепак претставуваат големо алпинистичко игралиште с ојужна експонираност и одлична карпа. Една од најубавите насоки овде е „Виа дел Буко“ која ја следи линијата во лево од очигледниот камин. После 5 одлични должини по плочи, насоката има две различни излезни варијанти - полесна и потешка. Полената варијанта поради тоа што влегува во поблаг терен ја губи цврстината на карпата карактеристична за долната половина, а потешката варијанта влегува во диедар кој е пологичен излез за долниот камин.

Ова е наш коментар: Патеката за пристап е лесна и логична. Малку потешко го најдовме почетокот поради тоа што има неколку диедри наоколу, но само еден карактеристичен превис од втората должина па така се започнува во диедарот под него. Прекрасна насока - сепак лесна во горната половина. Излезот е повторно па патека - одлично маркирана и со мост кој го заменува абзелот (ова не беше напишано во водичот - но убаво ни дојде)

За други детали: kontakt@alpinizam.org

Други текстови за Доломити:

- Претставување на локалитетите,

- Наши искачувања во Мај '05,

- Наши искачувања во Август '08,

- Наши искачувања во Август '10

Copyright © Alpinizam.org