Описи на насоките кои ги поминавме во 2005г.:

- Јужно Ребро IV+, Хексенштајн (2477м)

- Јужен Гребен IV+, Мала кула на Фалзарего (c. 2500m)

- Западна Страна (Ласато) IV, Голема кула на Фалзарего (c2500m)

- Јужно-Западна Страна (Виа дел Буко) IV, Пиколо Лагацуои 2778м

- Северо-Западен Диедар IV и Северна Страна (Дибона) IV, Торе Баранчио 2308м

- Источна Страна на Пиц Попена Басо (2224м): „Мацорана“ IV и „Мацорана/Адлер“ IV+

- Јужна Страна на Пунта Фиамес (2240м) - Виа Комуне IV+

Описи на насоките во Доломити

Планина/Врв: Торе Баранчио (2308м)

Насока 1: Северо-западен жлеб, IV (црвената линија на сликата)

Први качувачи: Игнацио Дибона, Пјетро Аполонио, Дино Стефани - во септември 1934-тата година.

Детали: Висинска разлика од 110 метри; 3 должини. Потребно време за качување: еден час. Пристап - 30 минути. Симнување - 30 минути (ако се тргне од паркингот на домот Чинкве Тори за кој има одвојување од патот Кортина-Фалзарего на маркерот на 112.2 километар). Ако патот е затворен, автомобилот може да се паркира на паркингот „Bai de Dones" малку погоре по патот кон Фалзарего - што е всушност паркинг за жичарата која води до планинскиот дом „Верверичките“. Пристап пешки од овој паркинг до кулите е околу 1 час.

Опис: Класика - одличен тренинг за качување во расчекор. Лесно се комбинира со насоката на северната страна. Почетокот е на подножјето на очигледната пукнатина / камин меѓу Торе Баранчио и Торе Романа. Симнувањето е со абзел - 2 абзела од 25 метри од Торе Баранчио или еден абзел од 50 метро од Торе Романа (од нивната јужна страна).

Насока 2: Северна страна (насока „Дибона“) IV (белата линија на сликата)

Први качувачи: Дибона, Аполонио, Стефани - во септември 1934-тата година.

Детали: Насоката е во сенка и е една од најдобрите во целата област на Чинкве Тори. Добро е обезбедена, експонирана и технички тешка за оцената. Како одите повисоко така станува полесно! Почетокот е од левата страна на северната страна под нишата. Пристап и симнување - како претходната насока.

За други детали: kontakt@alpinizam.org

Други текстови за Доломити:

- Претставување на локалитетите,

- Наши искачувања во Мај '05,

- Наши искачувања во Август '08,

- Наши искачувања во Август '10

Copyright © Alpinizam.org