Насоки кои ги поминавме при оваа посета:

- Пројс (250м, V);

- Дилфер (250м, V+);

- Комичи (500м, VII);

- Нормална насока (450м, III)

Share

Доломити - Август/2010г.

-19.08.2010, Игор Т.

Дилфер (250м, V+)

Оваа насока се наоѓа на западната страна на Големата Кула на Лаваредо (2999м)

Први качувачи: Ханс Дилфер и Вернер Фон Бернут во Август 1913г.

Детали: Насоката има висинска разлика од 250 метри и има 8 должини. Време на искачување: 4-5 часа.

Пристап: Пристапот се прави од планинскиот дом Ауронцо каде има паркинг во неколку нивоа. Од највисокиот паркинг следете ја патеката која кон исток започува да оди под карпата - треба да се дојде до седлото помеѓу Големата Кула и Западната Кула и со оглед на ситниот сипар ова е најлесен начин. Кога ќе се дојде до највисоката точка на седлото (каде има издлабено засолниште во карпата), се врти во десно и се оди кон западната страна на Големата Кула. Време за пристап: околу еден час.

Опис: Преку лесни скокови (II) се стигнува до широка тераса каде има мал заб до ѕидот. Преку тој заб се влегува во цврсти и експонирани плочести движења (V) кои со благо дијагонално движење во десно носат до почетокот на жлебот. Жлебот со пукнатина се следи во целата негова должина (околу 140 метри). Одлична карпа и линија со тежини V-/V+. Нема многу клинови, но пукнатината дава супер можности за чокови и френдови. Жлебот завршува на широк појас од каде преку две лесни должини (IV+/III) се стигнува до кружниот појас под врвот на Голема Кула.

Симнување: Преку тој кружен појас се излегува на јужната страна и на другиот крај се започнува симнувањето по Нормалната насока, која е добро означена, но има неколку експонирани движења по раскршен терен и се препорачува внимателно движење и шлем. До подножјето на карпата сметајте на 2 до 2 и пол часа симнување.

Повеќе детали: kontakt@alpinizam.org

На оваа тема:

- Наши искачувања во Доломитите во 2010г.;

- Наши искачувања во Доломитите во 2008г.;

- Наши искачувања во Доломитите во 2005г.,

- Пол Пројс

Copyright © Alpinizam.org