На оваа тема:

- Водно - Св. Пантелејмон;

- Борник, Овчарски и Душкин бубашвабарник;

- На северната страна на Триглав;

- На Пелистер во зимски услови

Share

На Пелистер

- 08.02.2011г.

Едукација - техники на качување во зимски услови

За време на изминатиот викенд (од Петок до Недела), членовите на алпинистичката
секција „Македон“ од Скопје беа на Пелистер. Цел на посетата на оваа наша прекрасна
планина во зимски услови била повторување и утврдување на техниките за качување во снег –
глечерска наврска, движење со цепин по стрмна заснежена падина (качување и симнување),
поставување на точки за обезбедување и сидришта, сопирање на падови... Искачувањата се
правени во близина на врвот – на терен со стрмнина од 30-60 степени и правци со должина од
100-150 метри. Условите за работа биле добри – снегот во голема мера бил оддуван од ветер
и не постоела опасност од лавини.

Еве и неколку фотографии:-фотографиите се добиени од Јован Попоски и Дејан Крле

Copyright © Alpinizam.org