Share
Дома

Демир Капија - Март-Април/2010г.

Ова е веројатно најубавиот период од годината за овој локалитет. Направивме две посети искачувајќи три насоки. Двете класики „Тулумба“ и „Полжав“ искачени во 1980-тите години од Борче Јовчевски и Миланчо Стојановски - Лавински и прекрасната „Гавран“ искачена од Костантин Циривири и Славко Тодоровски во 1994 година.

Од десната страна помеѓу линковите за насоките на Демир Капија ќе ги најдете и текстовите за овие насоки во кои ги опишуваме нашите лични искуства во нив.

Еве и по некоја фотографија од овие искачувања:

На оваа тема:

- Хајлендер;

- Бранчева и Вертикал;

- Тулумба и Полжав;

- Влатчева;

- Гавран;

- Обеликс, Лева и Тим Билдинг

- Мај/2000г.

Copyright © Alpinizam.org