Фотографии од престојот на Дојчин Бојанов во Скопје


Амфитеатарот на ЕТФ беше преполн

Дојчин Бојанов

 


Автограми...

 


...и честитки

 


Дојчин и неговата сопруга Цветелина...

 


...на Матка

 


Во разгледување на насоките...

 


...и кањонот Матка

 

друга голема страст на Дојчин е банџи скокањето...

 

..па бевме во разгледување на мостови. Следниот пат освен на качување во Македонија ќе дојде да направи и по некој скок

Во соработка со:

 

Високите Врвови

Еверест

К2


Нанга Парбат

 


Хиден Пик (Гашербрум 1)

 

Copyright © Alpinizam.org